Metoder från läslyftet

Här kommer det att finnas de olika metoderna som pedagogerna vid Vemdalens skola har lärt sig efter de har arbetat med läslyftet från Skolverket.