Förrädaren

Ola släppte Karl fri och karl flydde

av Tor och Nerbh