Faktajobb

Under några veckor har eleverna i år 4-5 fått skriva faktatext om något de har varit mycket  intresserade av. De har sedan gjort ett intro till sin presentation inför klassen i appen animato på Ipad och förberett en muntlig presentation med hjälp av talkort. Det har varit ett lyckat projekt och eleverna har varit mycket nöjda med sina arbeten.

Bra jobbat, fina kompetenta elever!!

Nedan finns intro och faktatexter:

Embla

 

 

Melina

 

Ellika

Oskar S

 

Louise

Martin

Axel

Elias

 

William

Gustav