Huvud personenen Tam är en pojke som var fattig. Hans fereldrar döda han vet inte hur många år han är.