kriget om källan

Jag tycker att boken är spännande och lärorik. källan har varit tom men nu är den full. Byarna har krigat om källan men jag tror att den slutar med att alla får ta vatten från källan.

Ella och Agnes